send link to app

QUANLYOTO V-FMS


4.8 ( 3408 ratings )
Zakelijk Navigatie
Developer: VINATRUCKING Transport Trading Center
Gratis

1. Quanlyoto V-FMS là phần mềm tiện ích MIỄN PHÍ để xem Vị trí , hành trình, tốc độ đối với các Ô tô có gắn thiết bị Hộp đen GPS hay Thiết bị Giám sát hành trinh Ô tô.
2. Phần mềm hỗ trợ đối các dòng sản phẩm Model: XBX-A, XBX-A1, XBX-A3 do Công ty Vinh Hiển (www.vinhhien.vn) cung cấp - lắp đặt.
3. Người sử dụng có thể TẢI MIỄN PHÍ và sử dụng tài khoản đuọc cung cấp khi mua thiết bị để truy cập dữ liệu Ô tô trên phần mềm này.